Föreningslokal

Föreningslokalen ligger i källaren på Ängsnäsvgen 3 och kan hyras av bostadsrättsinnehavare och hyresgäster i Brf Klockarbacken 8 samt utomstående. För att få hyra måste du ha fyllt 18 år. Uthyrs ENDAST för privat bruk eller föreningsverksamhet. Av utrymningsskäl får endast 15 personer befinna sig i lokalen.. För bokning, frågor mm: Se Kontakt.

Se även Regler för föreningslokal.