Extrastämma flyttad

På grund av sjukdom hos en rösträknare kommer stämman dvs rösträkningen att ske den 6 april.