Filterbyte

Som vi meddelat tidigare så skall man byta ventilationsfiltren i sina lägenheter. Många har dock inte uppmärksammat detta men det går bra att hämta filter i styrelserummet Ängsnäsvägen 4-6. Ni måste dock först ringa Lars-Erik som innehar styrelsens jourtelefon, tel 070 4989193. Ta reda på  hur många filter ni behöver och ta gärna med de gamla filtren.