Motionsbegäran

Föreningens årsmöte äger rum den 20 april kl 19.

Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 17 mars.

Skicka motionen med email till info@brfklockarbacken8.se alternativt lämna den på ett papper i föreningens brevlåda Ängsnäsv. 4-6. Det skall tydligt framgå att det är en motion och vem som är avsändare.

Kallelse och mer info.om årsmötet kommer senare.