Fönsterbyte

När bygglovsnämndens arbetsutskott hade möte i juli hänsköts vår fråga om bygglov till bygglovsnämnden. Denna nämnd sammanträder den 14 september.