Trädfällning

Vi har i samråd med en expert tagit ett beslut att fälla rönnen snett emot lekplatsen. Trädet har rötskador och det föreligger risk för ras.
Vid samma tillfälle kommer oxeln närmast västväggen vid Hörningsnäsvägen 30 att fällas. Den står för nära väggen.
Arbetet kommer att ske i början av april.

 

                                                          Styrelsen