Cyklar utan ägare kommer att avlägsnas!

Styrelsen har beslutat att avlägsna alla cyklar utan ägare. Vi ber alla cykelägare att tydligt märka sina cyklar med namn, lägenhetsnummer och telefonnummer. Märkningen placeras på styret. Det gäller både cyklar i cykelförråd och utomhus.

Omärkta cyklar kommer på städdagen den 18 oktober att placeras i ett låst förråd.
Den som därefter saknar sin cykel kan kontakta styrelsen för att få den tillbaka. De omärkta cyklarna kommer att finnas i det låsta förrådet fram till våren 2021 då de fraktas bort.

Kontakt med styrelsen sker med mail till info@brfklockarbacken8.se eller genom att ringa styrelsetelefonen, nr 070 498 9103 eller med en lapp i styrelsens brevlåda Ängsnäsvägen 4-6.