Två sopnedkast stängs

Sopnedkasten på Förrådsvägen 23 och 25 kommer att stängas. Anledningen är att tunnorna ofta blir fulla och därför behövs flera tunnor. Dessa kommer att placeras utomhus i tre sopskåp mellan port 23 och 25. Alla hushållssopor skall därefter kastas i dessa tunnor.

Bytet kommer att ske inom en snar framtid och annonseras med anslag vid sopnedkasten.