Extrastämma

Vid extrastämman den 15 oktober valdes Jonathan Pedersen-Dambo att vara valberedning. Han bor på Ängsnäsvägen 2.