Stamspolning

Stamspolningen kommer att genomföras under tiden 16-25 april. Vid stamspolningen krävs tillträde till alla lägenheter. Det kommer att sättas upp anslag med närmare information. Där skall framgå tidpunkten för en viss trappuppgång.