Fönsternytt

Styrelsen har nu valt entreprenör för fönsterbytet. Det blir företaget Lyel Fönstermontage och fönstermodellen heter Leiab Epok. Det är ett treglasfönster med aluminiumutsida. Lägenhetsfönstren är av typ kipp/dreh och har aluminiumpersienner.. 
Följande uppgifter är preliminära: 

  • projektstart i mars/april
  • projekttid 6-7 månader
  • husordning: Ängsnäsvägen, Hörningsnäsvägen, Förrådsvägen

Man räknar med 1-2 dagar per lägenhet.