Svar ifrån styrelsen gällande brev i porten

Styrelsen agerar utifrån föreningens stadgar och de lagar och förordningar som gäller i en demokrati. Enskilda ledamöter i styrelsen kan inte fatta beslut åt hela styrelsen eller åt föreningen. Varje ledamot nyttjar sin rösträtt. 

Styrelsen/föreningen följer folkhälsovårdsmyndigheten och Huddinge kommuns restriktioner i samband med Corona Covid-19 och kommer i dagsläget inte kalla till extra stämma

Styrelsen välkomnar möjligheten att ha en extra stämma när restriktionerna tillåter det. Vi inväntar också underlaget (ifrån arbetsgruppen, kontaktperson Louise Karlsson) som enligt våra stadgar §19 Föreningsstämma krävs för att hålla en extra stämma.

Mvh

Styrelsen BRF Klockarbacken8