Utskick extrastämma 2021

I detta utskick finns information om extrastämman