Extrastämma 2 dec

En extrastämma anordnas den 2 dec kl 19. Läs kallelse