Styrelsebeslut augusti

  • Städdag
    Höstens städdag blir den 15 oktober kl 10.

  • Filterbyte
    För de ca 40 lägenhetsinnehavare, som ännu inte bytt ventilationsfiltren, finns möjlighet att hämta filter i styrelserummet under styrelsens möten Dessa inträffar den 5 sept, 3 okt, 14 nov och 5 dec. Knacka på dörren till styrelserummet som ligger mellan Ängsnäsv. 4 och 6. Vi börjar kl 18.30 och sitter 3-4 timmar. Vi vill påminna om att filterbyte är en obligatorisk åtgärd.

  • Rensning cykelförråd
    I våra cykelförråd finns många cyklar utan ägare. Styrelsen vill avlägsna dessa cyklar och kommer snart med information om detta.