Styrelsebeslut september

Byte av försäkringsbolag

Från och med 1 september har föreningen Trygg-Hansa som försäkringsbolag. Det gäller både föreningens egendom och medlemmarnas bostadsrättstillägg. Som medlem behöver man inte vidta någon åtgärd.

Rensning cykelförråd.

I våra cykelförråd finns många cyklar utan ägare. Dessa kommer nu att avlägsnas. Läs anslag.