Tack till ...

... alla som ställde upp på städdagen!! Vi ser här några inmundiga korv och kaffe efter arbetet.

En hel del cyklar utan? ägare placerades i ett förråd. Kontakta styrelsen om ni saknar en cykel (info@brfklockarbacken8.se).