Nyheter

Föreningen ärvde systemet APTUS och de passerbrickor som var i omlopp av HUGE. Det har nu kommit till styrelsens kännedom att okända företag och personer har tillgång till passerbrickor till våra fastigheter. För att förhindra att obehöriga har tillträde till våra fastigheter har styrelsen beslutat att spärra ALLA passerbrickor som okända företag och personer innehar.  Det inn ...