Viktig information APTUS Passerbrickor

Föreningen ärvde systemet APTUS och de passerbrickor som var i omlopp av HUGE. Det har nu kommit till styrelsens kännedom att okända företag och personer har tillgång till passerbrickor till våra fastigheter. För att förhindra att obehöriga har tillträde till våra fastigheter har styrelsen beslutat att spärra ALLA passerbrickor som okända företag och personer innehar. 

Det innebär att du som har någon form av hjälp i hemmet ex. hemtjänst, boendestöd m.m. måste lämna ut en av dina egna passerbrickor till det företag/kommun som hjälper dig. Behöver du lämna ut flera brickor och inte har tillräckligt kontaktar du STORHOLMEN 0771-786 746 för att beställa fler. Vid in- och utflytt kommer alla extrabrickor att spärras. 

OBS! Passerbrickor som innehas av bostadsrättsinnehavare/hyresgäster kommer att fungera som vanligt. Storholmen har aktuella listor på de boende. 

Vid frågor går det bra att kontakta styrelsen på info@brfklockarbacken8.se eller 076-614 81 88.

Den 30 september kommer passerbrickor till okända företag och personer att spärras!