Årsmötesdokument

Årsberättelsen samt undertecknat protokoll från årsmötet finns nu i meny Föreningen/Dokument.