Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 äger rum måndagen den 23 april kl 19.

Motioner till årsmötet skall lämnas till styrelsen senast den 11 mars.

Skicka motionen med email till info@brfklockarbacken8.se alternativt lämna den på ett papper i föreningens brevlåda Ängsnäsv. 4-6.

Det skall tydligt framgå att det är en motion och vem som är avsändare. 

Kallelse och mer info om årsmötet kommer senare.